Hendingar

Her ser du komande hendingar eg deltek på.

UNDER REGNBOGEN

25. februar 2024 inviterer me til ny Under regnbogen-konsert, samstundes som eg lanserer den nye boka mi, "Lat meg halda sorga di". Dette skjer i Stamnes kyrkje klokka 18❤️ 

Hege Eide Vik og Marianne Hagen syng varme songar, medan eg les dikt som famnar både tårer og latter. Dyktige Lars Sveinung Lid og Thomas Nøkling er med som musikarar. Ein god time der me håpar å gje dykk eit pusterom og kvileskjær. 


Eigenproduserte billettar med dikt vert selde i døra, 150 kr for vaksne, gratis for born/ungdom under 18 år. Betaling med Vipps eller kort. Det vert sal av bøker og produkt før og etter konserten.