Bestilling av bøker og produkt

I påvente av ny nettbutikk har eg opna for bestilling av bøker og produkt via skjemaet under. Når du har sendt inn skjemaet, sender eg anten vippskrav via vipps-appen eller faktura på mail, alt etter kva betalingsmåte du vel. Produkta blir sende innan max to veker, oftast før (litt etter kor travelt eg har det elles i livet, det er eg som handterer alle ledd åleine). Frakt er 49 kroner uansett kor mange produkt du kjøper! Bilete og info om bøkene finn du her. Bilete og info om andre produkt finn du her.